history

Historia

År 1961 bildades Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå, vilket senare skulle bli FKAB, i den svenska västkuststaden Uddevalla. Grundidén för företaget var att sälja produktionsritningar samt produktionsdata för små till medelsmå skeppsvarv i Sverige.

Under sent sextiotal och sjuttiotal växte verksamheten snabbt vilket resulterade i dotterföretag i fler europeiska länder samt i Förenade Arabemiraten och USA. Det var under denna period som FKAB kom att bli en betrodd samarbetspartner inom fartygsdesign både för redare och för varv. Vid verksamhetens topp i slutet av sjuttiotalet hade FKAB mer än 80 anställda ingenjörer i Sverige och omvärlden. Samtidigt började FKABs moderbolag Mattsongruppen AB investera i varv både i Sverige och i andra skandinaviska länder.

Den generella nedgången under den senare delen av sjuttiotalet och åttiotalet påverkade även FKAB och övriga företag under Mattsongruppen. Flera företag såldes eller avvecklades och i början av nittiotalet fanns det enda kvarvarande FKAB-kontoret i Uddevalla. Botten nåddes 1993 då FKAB bara hade 22 anställda.

Under den resterande delen av nittiotalet började verksamheten så småningom gå uppåt och i mitten av nittiotalet växte FKAB återigen. En viktig milstolpe för FKAB var när den svenska redaren Donsötank gjorde en order på två 18 200 DWT product/chemical tankers vid det kinesiska varvet Chinese Shipyard Shanghai Edwards. Detta var starten på ett långt och blomstrande samarbete mellan FKAB och den kinesiska varvsindustrin.

I början av 2000-talet hade FKAB:s verksamhet i Kina växt så mycket att det beslutades att skapa ett dotterbolag i Dalian. 2001 upprättades således Dalian FKAB Marine Engineering Co., Ltd, även kallat DF-Marine, som ett joint venture mellan FKAB, DASTEC (Dalian Shipbuilding Technology Research Centre Co., Ltd), och FSIGC (Fuijian Shipbuidling Industrial Group Corporation). Ett kontor öppnades sedan i Shanghai 2005. 2006 köpte FKAB ut FSIGC och i slutet i 2007 hade DF-Marine mer än 70 anställda ingenjörer.

För att kunna växa även i Sverige öppnades ett nytt kontor i Göteborg 2007. I slutet på samma år arbetade mer än 40 ingenjörer på FKAB.

För att öka den internationella närvaron och bygga en stark grund för framtiden togs under våren 2008 ett annat stort steg för FKAB:s utveckling i och med beslutet att FKAB och DF-Marine skulle slås ihop under samma varumärke; FKAB Marine Design.