Energioptimering

Vi levererar den teknologi som gör att du kan göra skillnad!

I en värld, där det sker drastiska förändringar i klimatet, bör vi alla fundera över på vilket vis vi lever och arbetar. Vi ska alla medverka till att bevara naturens resurser och reducera miljöpåverkan genom till exempel utsläpp av koldioxid.
De senaste årens förändringar av både regelverk och prisbild på olika bränslen, men även allmänna åsikter vad gäller fossila bränslen, har lett till att större fokus läggs på att minska eller helt ersätta fossila bränslen. FKAB arbetar därför med att optimera fartygen för att få lägre bränsle och energi konsumtion. Detta gör vi både på nyprojekteringar och på befintliga fartyg.

Vi analyserar både hela fartyget och individuella system utifrån miljömässiga, regelmässiga, användarmässiga, energitekniska och ekonomiskt perspektiv.

  • Tryckfallsberäkningar och flödesoptimering
  • System och pumpkurvsmatchning
  • Huvud, hjälpmotor konfiguration med relaterad utrustning
  • WHR (Waste heat recovery)
  • Ventilation
  • Linje utvärderingar – propulsions optimering.
  • Övrig energioptimering

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälp er.