Consultancy

FKAB Marine Design erbjuder ett stort utbud av konsulttjänster inom marin teknik. Exempel på tjänster som vi erbjuder är:

Beräkningar och FEM analyser

Stabilitetshandlingar, krängningsförsök och vägningar

Manualer av olika slag

Arrangemang, maskin, struktur och beräknings uppdrag av olika slag

3:e parts granskning av ritningar och beräkningsdokument

Rådgivning vid försäkringsärende, ljud och vibrations problem, sprickbildningar etc.

Erbjuder ramavtal med rederier och myndigheter kring olika marina konsulttjänster

Samlat dokumentarkiv och aktiv uppdateringsservice till olika rederiers fartyg.